459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Dětská hyperaktivita, ADHD, poruchy pozornosti

Popis hyperaktivity

Fyziologie (jak to má fungovat)

Mozek dítěte je velice plastický a dokáže vstřebávat podstatně více informací než mozek dospělých. Děti mladšího školního věku dokážou udržet pozornost na jeden podnět maximálně půl hodiny. Tato doba se do adolescentního věku prodlužuje téměř na dvojnásobek.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) se řadí mezi poruchy vývoje nervové soustavy s projevy už v raném dětství. Hyperaktivita se projevuje nejvíce ve školním věku, kdy jsou na dítě kladeny podstatně větší nároky. Zhruba polovina poruch pozornosti přetrvává do dospělosti. Mechanismus vzniku není zcela jasný, ale pravděpodobně se jedná o nedostatečnou funkci neuronů produkovat dostatečné množství po delší dobu.

Dětská hyperaktivita může být zaměňována za Touretteův syndrom.

Příčiny

  • kouření, alkohol
  • psychické vlivy, stres (vypjaté emoce, pracovní, partnerské, či rodinné neshody) matky před početím a v průběhu těhotenství
  • nedostatečné využití potenciálu dítěte, přehlížení jeho potřeby neustále se rozvíjet, nedostatek podnětů
  • přehlížení dítěte, snaha dítěte získat si pozornost dospělých (v krajní nouzi i nevhodným chováním)
  • předčasný porod
  • rizikovým faktorem je nízká porodní váha dítěte

Příznaky

Poruchy soustředění, koncentrace, pozornosti, paměti. Děti jsou nedočkavé, nepozorné, často ztrácejí věci. Ztrácejí se v řeči, nedovedou déle vyprávět a skáčou do řeči. Je jednoduché je vyrušit od práce. Jsou netrpělivé a snadno se rozčílí. V adolescenci se projevuje sociální nevyzrálost, impulzivita a malé sebeovládání. Do dospělosti přetrvává spíše vnitřní neklid a roztržitost.

Komplikace

  • časté úrazy
  • konflikty ve škole

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Přístup k dětem a ADHD je komplexní. Je třeba dbát na střídání činností a důsledné dodržovaní zadaných úkolů. Zvýšení pozornosti také přispívá pravidelný režim.

Léky

V současnosti moderní medicína nabízí i léky působící v mozku na produkci neurotransmiteru noradrenalinu.

Byliny

Byliny podle lidového léčení

(Informační zdroje stránky)